Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Studie rozvoje cestovního ruchu Jizerské hory

Studie rozvoje cestovního ruchu Jizerské hory

Kompletní návrh "Koncepce rozvoje cestovního ruchu Jizerské hory" k projednání

Zveřejňujeme kompletní dokumentaci "Koncepce rozvoje cestovního ruchu Jizerské hory" určenou k projednání. Dokumentace byla zpracována autorizovanou projektantkou Ing. arch. Veronikou Šindlerovou ze společnosti HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.

Společné projednání dokumentace se koná v pátek 30. 10. 2015 od 9:00 v zastupitelském sálu č. 326 Krajského úřadu Libereckého kraje, 3. patro, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2.

Těšíme se na Vaší aktivní účast!Schéma_JH

US Koncepce CR JH text

0_Koncepce rozvoje území

1_Pěší turistika

2_Cykloturistika

3_Hipoturistika

4_Sjezdové lyžování

5_Běžecké lyžování

 

 

--------------

Předchozí proces pořízení Studie:

Ukončena práce na podkladovém materiálu: Studie rozvoje cestovního ruchu Jizerské hory

Práce na podkladové Studii rozvoje cestovního ruchu Jizerské hory byly dokončeny. Nyní je vybírán dodavatel - autorizovaná architektonická společnost - aby tento podkladový materiál přetavil do oficiálního územně plánovacího podkladu. (Detailně je institucionální zakotvení této Studie popsáno v její kap. 1.2.) Práce na oficiálním územně plánovacím podkladu, který bude krajským úřadem aplikován v rámci koordinace územně plánovací činnosti obcí, jsou plánovány na rok 2014. Další nápady a podněty budeme během roku 2014 i nadále přijímat.

Finální verze dokumentu Studie rozvoje cestovního ruchu Jizerské hory je ke stažení zde:

Studie rozvoje CR JH text

Mapa 1: Zóny CHKO JH

Mapa 2: Pěší turistika

Mapa 3: Střety cyklo x pěší

Mapa 4: Cyklistika

Mapa 5: Sjezdové lyžování

Mapa 6: Běžecké lyžování

Mapa 7: Hipoturistika

 

Za dosavadní spolupráci všem děkujeme!

Návrh Studie rozvoje cestovního ruchu Jizerské hory - k připomínkování

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, dokončil práce na zpracování prvního návrhu dokumentace. Ta je nyní zveřejněna kompletně zde na webu a všechny zájemce vyzýáme k jejímu připomínkování.

Konečný termín pro přijímání připomínek k návrhu dokumentace je 20.6.2013.

Připomínky zasílejte přes kontaktní formulář zde na webu /napiste-nam, nebo napište na adresu jizerky@kraj-lbc.cz. O způsobu vypořádání svých připomínek budete individuálně informováni.

Za spolupráci všem děkujeme!

Dokumentace:

Studie rozvoje cestovního ruchu Jizerské hory - návrh (__)

Mapa 1 - Zóny CHKO JH (__)

Mapa 2 - Pěší turistika (__)

Mapa 3 - Střety cyklo X pěší (__)

Mapa 4 - Cyklistika (__)

Mapa 5 - Sjezdové lyžování (__)

Mapa 6 - Běžecké lyžování (__)

Mapa 7 - Hipoturistika (__)

 

 

Aktuální seznamy rozvojových záměrů

Po shromáždění veškerých již zpracovaných koncepcí a plánů a dále na základě zapracování námětů ze strany obcí a veřejnosti byly zkompletovány seznamy záměrů rozvoje infrastruktury cestovního ruchu v území. Tyto záměry jsou zaneseny do pracovních map a v přiložené excelové tabulce jsou k nim udány podrobné informace.

První mapa "Koncepce" schematicky ilustruje základní koncepční zaměření Studie, kterou je rozptyl turistického zatížení v řešené oblasti. Další mapy zobrazují záměry dle jednotlivých aktivit cestovního ruchu. Poslední mapa "Střety cyklo x pěší" vymezuje síť cyklotras a pěších tras ve vzájemných vazbách s vyznačením možných alternativních tras řešících střety mezi jednotlivými aktivitami.

Předložené dokumenty jsou stále pracovními materiály, ke kterým se mohou všichni i nadále vyjadřovat, zasílat své připomínky a nápady. Je možné využít kontaktní formulář, popř. zasílat podněty mailem na adresu jizerky@kraj-lbc.cz. Mailem lze zaslat i obrazovou či mapovou přílohu, popř. schéma, konkrétně vymezující podnět v území.

Děkujeme všem za spolupráci!

Mapy:

Koncepce (__), Cyklistika (__), Pěší turistika (__), Sjezdové lyžování (__), Běžky (__), Hipostezky (__), In-line (__), Střety cyklo x pěší (__)

Seznamy záměrů:

Tabulky záměrů duben 2012 (__)

Mapa pěších tras

Další z mapových výstupů, který zde zveřejňujeme, je mapa pěších turistických tras včetně tras naučných stezek (NS). Do této mapy jsou zakresleny zatím identifikované problémy a záměry. Z problémů se jedná o střety pěších tras se silnicemi I. a II. třídy. Záměry byly přebrané z existujících koncepčních materiálů (např. Plán péče o CHKO Jizerské hory 2011 - 2020), popř. identifikovány námi na základě analýzy území.

V území je jistě mnoho dalších míst, kde není propojení pěšími trasami ideální. Stejně jako u všech dříve vystavených dokumentů tedy platí naše výzva, abyste nám zasílali své podněty a nápady.

Mapa pěších tras (__)

Pěší turistika - seznam záměrů (__)

Seznamy objektů turistického zájmu

Na základě prostudování dostupných podkladů (územně analytické podklady, materiály oddělení cestovního ruchu) a na základě vlastního vyhledávání jsme zpracovali seznam objektů turistického zájmu v regionu Jizerské hory. Jde o místa a objekty, které mají význam především pro trasování pěších a běžeckých tras a cyklotras. Tato místa by měla být se sítí tras propojeny, tím se zatraktivní vedení těchto tras a stejně tak optimálně zpřístupní tyto objekty a zvýší se jejich potenciál k využití pro cestovní ruch.

Do seznamu jsme zahrnuli jak klasické turistické objekty (kostely, muzea, rozhledny apod.), tak i méně nápadná, leč pro vedení sítě turistickýc tras potenciálně významná místa, především významné vyhlídkové body a přírodní zajímavosti. Je nám ale samozřejmě jasné, že v každé z celkem 55 obcí turistického regionu Jizerské hory může existovat ještě nemálo zajímavých objektů, pěkných vyhlídek či hodnotných areálů. Neváhejte nám zasílat Vaše doporučení na místa, která si podle Vás zaslouží větší pozornost a péči!

Seznam objektů turistického zájmu JH (__)

Propagační materiály ke stažení

V rámci pořízení Studie se snažíme maximálně informovat a zapojit do procesu i veřejnost. Z toho důvodu jsme vytvořili informační plakát a leták. Ty je možné dále šířit (např. pomocí místních tiskovin). Umísťujeme je zde ve formátu PDF ke stažení:

Studie JH - Plakát (__)

Studie JH - Leták (__)

 

První pracovní mapa

Zpracovali jsme první mapu pro cykloturistiku, do které jsme vyznačili prozatím zjištěné záměry či závady. Tyto záměry a závady byly vyhledány v již zpracovaných odborných dokumentech Libereckého kraje či jiných subjektů, popř. byly doplněny z vlastních zjištění pracovníků krajského úřadu. V přiložené tabulce je podrobnější popis jednotlivých záměrů. Pošlete vlastní nápady na rozvoj či optimalizaci sítě cyklotras v předmětné oblasti!

Mapa cyklodopravy (__)

Tabulka záměrů a problémů (__)

 

 

 

Začínáme...

SR_CR_JH_plakát

 

Krajský úřad Libereckého kraje zahájil proces zpracování Studie rozvoje cestovního ruchu Jizerské hory. Studie bude představovat koncepční dokument rozvoje cestovního ruchu a rekreace v turistickém regionu Jizerské hory. Účelem Studie bude usměrnit rozvojové aktivity tak, aby byl co nejlépe využit turistický potenciál regionu a zároveň ochráněny jeho přírodní hodnoty.

Zapojte se do přípravy dokumentu i Vy! V sekci "Napište nám"  naleznete příslušné kontaktní údaje.