Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Studie rozvoje cestovního ruchu Jizerské hory

O projektu

Základní charakteristika dokumentu

Studie rozvoje cestovního ruchu Jizerské hory představuje koncepční dokument rozvoje cestovního ruchu a rekreace v turistickém regionu Jizerské hory. Poslouží jako podklad pro integrovaný rozvoj cestovního ruchu v daném regionu. Ve Studii bude v regionálních souvislostech řešena koordinace rozvoje cestovního ruchu s ochranou veřejných zájmů vedoucí k udržitelnému rozvoji území.

Studie bude koordinovat především tři základní činnosti krajského úřadu ve vztahu k rozvoji cestovního ruchu v regionu:

  1. Územní plánování: Studie bude dále zpracována jako územně plánovací podklad regulující rozvoj infrastruktury cestovního ruchu.
  2. Podpora cestovního ruchu: Studie bude podkladem pro tvorbu marketingové strategie na podporu cestovního ruchu v Libereckém kraji a pro vytváření propagačních materiálů.
  3. Dotační politika kraje: Dle výstupů Studie bude dále usměrňována veřejná finanční podpora projektů rozvíjejících cestovní ruch v regionu.

Osnova Studie (__)

Vymezení řešeného území (__)

Hlavní koncepční teze

  • Těsný kontakt mezi rozvojovou oblastí Liberec a okolí (přes 150 000 obyv.) s přírodně hodnotnou oblastí Jizerských hor generuje komplikované územní vztahy, které je nutné řešit v regionálních souvislostech.
  • Přednostně je třeba hledat opatření vedoucí k rozptýlení turistické zátěže i do širšího okolí Jizerských hor. Infrastrukturu pro cestovní ruch je třeba rozvíjet tak, aby bylo toto širší okolí optimálně dostupné a atraktivní. K tomu je nutno využít i marketingových opatření k podpoře cestovního ruchu.
  • Hlavním směr pro rozptýlení turistů představuje oblast Frýdlantského výběžku, která disponuje hodnotným přírodním prostředím a cestovní ruch pro ní představuje i jednu z nejperspektivnějších možností k hospodářskému rozvoji.
  • V centrální části Jizerských hor optimalizovat síť turistických tras, běžeckých tras, cyklotras a příslušných nástupních míst; tím řešit také existující střety mezi jednotlivými turistickými aktivitami.
  • Infrastrukturu pro tvrdé - masové formy cestovního ruchu soustředit ve stávajících rozvinutých střediscích cestovního ruchu. V ostatních částech regionu se zaměřit na rozvoj měkkých forem cestovního ruchu, které nevyvolávají radikální zásahy do přírodně nejcennějších oblastí.
  • Směřovat k časovému vyrovnání turistické zátěže - snížit výkyvy mezi zimní a letní turistikou, víkendovou a všednodenní, upřednostňovat rozvoj projektů podporujících vícedenní turistiku, která je i ekonomicky pro region výhodnější.